سرگیجه و سیاهی رفتن چشم در بیماری های قلبی-دکتر کریم زاده-6697

سرگیجه و سیاهی رفتن چشم در بیماری های قلبی

سرگیجه و سیاهی رفتن چشم می تواند از علائم بیماری های قلبی باشد. البته نمی توان گفت تمام سرگیجه ها عامل قلبی دارد در صورتی که سرگیجه و یا سیاهی رفتن چشم به همراه علائم قلبی همچون تپش قلب، درد قفسه سینه، بی حالی و … باشد می توان آ« را از نشانه های بیماری …

سرگیجه و سیاهی رفتن چشم در بیماری های قلبی ادامه »