بیماریهای-مادرزادی-قلب-1548

بیماریهای مادرزادی قلب

قلب از ارکان های مهم و حیاتی بدن است ، این ارگان مهم در اوایل بارداری بین هفته دوم تا دهم تشکیل میشود. متاسفانه بسیاری از بیماریهای قلبی در همین دوران به دلیل شکل گیری نامناسب قلب ایجاد می شوند که به اصطلاح به آنها بیماریهای مادرزادی قلب می گوییم. قلب قلب اولین عضو از …

بیماریهای مادرزادی قلب ادامه »